Ubrzanje istorije i nastavak „dugog“ 20. veka

Cvetićanin, Neven (2017) Ubrzanje istorije i nastavak „dugog“ 20. veka. In: „Ukalupljivanje“ ili prekoračenje granica : društvene nauke u savremenom dobu. Institut društvenih nauka, Beograd, pp. 239-263. ISBN 978-86-7093-196-1

[img] Text
NCvetićanin_Ukalupljivanje.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (339kB)

Abstract

Rad analizira ubrzanje istorije kojem nesumnjivo prisustvujemo u našem vremenu, a koje je vidljivo u nizu događaja i kriza koje obeležavaju svet u kojem živimo, a koji se u ovako značajnom intenzitetu i frekventnosti nisu dešavali još od vremena završetka Drugog svetskog rata. Razmatrajući ove događaje i krize rad polemiše sa tezama teoretičara poput teze istoričara Hobsbauma da se „kratki“ dvadeseti vek koji je trajao od Prvog svetskog rata „kao doba ekstrema“ završio sa padom komunizma i Berlinskog zida nekon čega smo ušli u 21. vek. Nasuprot ovoj tezi kao i nasuprot poznatim tezama o „kraju istorije“, rad iznosi tezu da „politički“ još uvek živimo u 20. veku, budući da u našem vremenu postoje slične napetosti između velikih sila koje su obeležile i 20. vek i koje uopšte obeležavaju moderni svet od Vestfalskog mira u 17. veku naovamo. Ovu generalnu tezu rad obrazlaže posmatrajući u najosnovnijim crtama dijalektiku moderne evropske i svetske istorije, zaključujući da ne samo da „politički“ još uvek živimo u „dugom“ 20. veku već još uvek živimo i u „najdužem“ Vestfalskom klasičnom modernom veku koji od Vestfalskog mira naovamo neprekidno traje tri i po stoleća u uvek istim dijalektičkim protivrečnostima svetske politike. Ovom činjenicom se može obrazložiti i ubrzanje istorije kojem prisustvujemo u našim danima. Rad u jednom svom segmentu razmatra i zadatak društvenih nauka u vremenima takozvanog ubrzanja istorije poput našeg, te zaključuje da su društvene nauke upravo u ovakvim vremenima ako žele da se potvrde kao nauke u obavezi da ponude analitičku objektivnost i teorijsku kreativnost, kako bi uopšte opravdale smisao svog postojanja i daljih materijalnih ulaganja u svoj razvoj.

Item Type: Book Section
Uncontrolled Keywords: ubrzanje istorije, društvene nauke, analitička objektivnost, dijalektika političke mehanike, „dugi” 20. vek, Vestfalski vek, acceleration of history, social sciences, analytical objectivity, dialectics of political mechanics, "long" 20th century, Westphalian age
Institutional centre: Centre for sociological research and anthropological research
Depositing User: Vesna Jovanović
Date Deposited: 25 Mar 2019 11:19
Last Modified: 25 Mar 2019 11:19
URI: http://iriss.idn.org.rs/id/eprint/132

Actions (login required)

View Item View Item