Nadzirana podela Kosova i Metohije ili o novoj balkanskoj ravnoteži

Cvetićanin, Neven (2007) Nadzirana podela Kosova i Metohije ili o novoj balkanskoj ravnoteži. Hereticus, 5 (3-4). pp. 59-66.

Full text not available from this repository. (Request a copy)

Abstract

Autor poku{ava da pronikne u mogu}e scenarije raspleta tzv. kosovskog ~vora, i razmatra {ta bi svaki od njih zna~io za Srbiju i njenu dr`avnu politiku. Autor iznosi tezu, da najvi{e {to Srbija, ukoliko svi poznati faktori koji odre|uju kosmetsku krizu ostanu na svojim pozicijama i nastave se postoje}e tendencije razre{enja krize, mo`e izvu}i u ovome momentu jeste tzv. nadzirana podela Kosova i Metohije. To ne bi predstavljalo ni pobedu ni poraz Srbije, ve} bi, govore}i fudbalskim jezikom, predstavljalo “nere{en rezultat” i “podelu bodova” u utakmici Srba i Albanaca za Kosmet. Autor smatra da je predlo`eni model nadzirane podele Kosova i Metohije optimalan na~in kako bi se u regionu sa~uvao mir, pogotovo {to se taj model stavlja u relaciju spram politi~ke situacije u Bosni i Hercegovini. Kona~no, rad vi{e predstavlja jedan kroki u kojem se daju op{ti obrisi strategije kojom bi se mogao izbe}i novi ratni sukob na Kosmetu, negoli {to predstavlja temeljno i precizno razra|enu koncepciju. U svrhu o~uvanja regionalnog mira i stabilnosti, autor predla`e odustajanje od klasi~ne definicije suvereniteta kako za Srbe tako i za Albance i mesto toga usvajanje jedne strategije tzv. postmodernog “podeljenog suvereniteta”, koja bi se na Kosmetu mogla sprovesti uz pomo} me|unarodne zajednice upravo kroz predlo`eni model nadzirane podele Kosova i Metohije.

Item Type: Article
Institutional centre: Centre for sociological research and anthropological research
Depositing User: D. Arsenijević
Date Deposited: 09 Feb 2024 11:02
Last Modified: 09 Feb 2024 11:02
URI: http://iriss.idn.org.rs/id/eprint/2292

Actions (login required)

View Item View Item