Promišljanja aktuelnih društvenih izazova : regionalni i globalni kontekst

Arsić, Ivana and Mentus, Vladimir, eds. (2020) Promišljanja aktuelnih društvenih izazova : regionalni i globalni kontekst. Edicija Zbornici . Institut društvenih nauka, Beograd. ISBN 978-86-7093-238-8

[img] Text
Promisljanja_aktuelnih_drustvenih_izazova.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (3MB)

Abstract

Zbornik se sastoji iz trinaest samostalnih i autentičnih naučnih priloga, te su studije grupisane najpre iz oblasti demografskih istraživanja, sežući od komparativne analize reproduktivnog modela Srbije i EU do diferencijacije smrtnosti po polu među zemljama; zatim pravnih nauka, gde su obrađena istraživanja medicinskog i krivičnog prava, te mera bezbednosti u krivičnom zakonodavstvu Srbije, pa je otvoreno i pitanje da li socijane nevladine organizacije mogu da doprinesu unapređenju statusa (zdravstveno) ranjivih kategorija, kao i njihove uloge u odnosu na sindikalne organizacije. U okviru pravnih nauka, a posebno građanskog (stvarnog) prava, takođe se diskutovalo o usklađenosti srpskih propisa sa direktivama Evropske unije o načinu upotrebe poljoprivrednog zemljišta, u cilju smanjenja negativnog uticaja upotrebe pesticida na zdravlje ljudi u Republici Srbiji i EU. Zatim su se u oblasti bankarskog prava analizirali odnosi normativnih okvira i uslova poslovanja investicionih društava kao ključnih učesnika na tržištu kapitala, a razmatrano je i pitanje inkluzivnih i ekstraktivnih institucija i njihov uticaj na privredni rast i održivi razvoj radi jasnijeg determinisanja preporuka za dalji razvoj i napredak društva. Raspravljalo se i o sociološkim i sociolingvističkim temama, te pojedinim poimanjima društvene moći i dominacije, kao i kulturološkoj, a prvenstveno lingvističkoj represiji nad kolektivnim identitetom Katalonaca. Bogatstvu Zbornika doprineli su i prilozi iz oblasti politikoloških istraživanja, gde se razmatralo rešavanje statusa nacionalnih manjina i njihovo političko predstavljanja u Srbiji, kao i pojam halifata političkog diskursa Islamske države. U poslednju grupu radova svrstana su interdisciplinarna istraživanja, gde se analizirala primena teorije grafova i analize mreža u društvenim naukama, a zatim se i rešavalo pitanje moralne odgovornosti u odsustvu moralne zajednice.

Item Type: Book
Uncontrolled Keywords: fertilitet, starosni model rađanja, Srbija, mortalitet, diferencijalna smrtnost po polu, mere bezbednosti medicinskog karaktera, sindikati, poljoprivredno zemljište, zdravlje ljudi, investiciono društvo, upravljanje rizicima, inkluzivne institucije, kulturni identitet, dekulturacija, društvena moć, dominacija, nacionalne manjine, Islamska država, analiza društvenih mreža, moralna odgovornost.
Institutional centre: Centre for sociological research and anthropological research
Depositing User: Vesna Jovanović
Date Deposited: 31 Aug 2022 19:23
Last Modified: 31 Aug 2022 19:23
URI: http://iriss.idn.org.rs/id/eprint/1048

Actions (login required)

View Item View Item