Poslovna sposobnost u kontekstu odluka o lečenju

Mujović, Hajrija (2012) Poslovna sposobnost u kontekstu odluka o lečenju. In: Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse. Pravni fakultet u Mostaru, Neum, Bosna i Hercegovina, pp. 134-147. ISBN 1986-5821

[img] Text
Poslovna sposobnost.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (7MB)

Abstract

Lična svojstva pojedinca i njegov pravni položaj u procesu donošenja medicinskih odluka mogu se sagledati sa više aspekata. Pravno razmatranje postupaka i izjave volje u svojstvu fizičkog lica najpre nalazi svoje mesto u opštim statusnim odredbama vezanim za gradjanska, a posebno lična prava svakog pojedinca koja govore o institutima pravne i poslovne sposobnosti lica. Drugi važan aspekt razmatranja jeste medicinsko-pravni aspekt dat kroz primenu načela pristanka (informed consent) u pogledu odredjenog tretmana, najčešće u vidu medicinske mere ili intervencije koja se preduzima. Naime, bitan element pristanka u medicini, bez kog saglašavanje ne može biti pravno valjano, predstavlja sposobnost da se bude subjekt odlučivanja koja treba da je pravno relevantna i dovoljna za konkretnu odluku o lečenju. Ova sposobnost definiše se medicinskim terminima kao mentalna sposobnost ili mentalni kapacitet, a lice kod koga postoji deficit sposobnosti ima za posledicu da ne može pravosnažno da izjavi volju, već tada stupa na snagu standard tzv. zamenjujuće volje za koju daje izjavu njegov zakonski zastupnik. Vezano za same kvalifikative sposobnosti odlučivanja o kojoj je reč, razlikuju se odlučivanje u pozitivnom i odlučivanje u negativnom značenju, odnosno odluka o prihvatanju ili odluka o odbijanju medicinskog tretmana. Isto tako, može se praviti razlika i prema kriterijumu uzroka koji leži u osnovi nesposobnosti za merodavnu odluku, gde se ima u vidu bilo starosna dob tj. uzrast lica, bilo njegova mentalna svojstva, pri čemu svaki od tih uslova za odlučivanje, tamo gde se traži, treba da bude ispunjen.

Item Type: Book Section
Uncontrolled Keywords: poslovna sposobnost lica, pacijenti, medicinske odluke, sposobnost odlučivanja, nekompetentna lica, zakonsko zastupništvo u lečenju
Institutional centre: Centre for legal research
Depositing User: D. Arsenijević
Date Deposited: 31 May 2023 08:22
Last Modified: 21 Dec 2023 10:46
URI: http://iriss.idn.org.rs/id/eprint/1343

Actions (login required)

View Item View Item