Items where Institutional Centre is "Centre for legal research"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: D | K | M | S
Number of items at this level: 20.

D

Dokmanović, Mirjana (2017) Nacionalni suverenitet i ekonomska globalizacija. In: Globalizacija i izolacionizam. Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, Beograd, pp. 445-453. ISBN 978-86-7093-170-1

Dokmanović, Mirjana (2018) Rodna ravnopravnost u Srbiji: dostignuća, prepreke i perspektive. In: Ka evropskom društvu: ograničenja i perspektive. Institut društvenih nauka, Beograd, pp. 203-225. ISBN 978-86-7093-212-8

Drljača, Jagoda (2018) Shizofrenija i nasilje kroz najteže krvne delikte. In: Ne nasilju - jedinstven društveni odgovor : zbornik radova / Treća međunarodna naučna konferencija Društvene devijacije, Banja Luka, 2018. godine. Centar modernih znanja, Banja Luka, pp. 565-573. ISBN 978-99976-722-4-7

K

Krajnović, Dušanka and Mujović, Hajrija (2017) Zakonska regulativa u odnosu na lekove koji deluju na nervni sistem. In: Neuroetika. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, CIBID, Beograd, pp. 199-208. ISBN 978-86-7117-521-0

M

Milenković, Marko (2017) Inspekcijski i stručni nadzor nad pružanjem usluga u oblasti mentalnog zdravlja. In: Obezbeđivanje zdravstvene zaštite osobama sa mentalnim smetnjama u skladu sa ljudsko-pravnim standardima. Udruženje pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo Srbije – SUPRAM ; Institut društvenih nauka, Beograd, pp. 121-143. ISBN 978-86-80456-02-7

Mršević, Zorica (2017) Individualizam transrodnog subjekta. In: Individualizam. Institut društvenih nauka, Beograd, pp. 93-117. ISBN 978-86-7093-192-3

Mršević, Zorica (2017) Jurisprudencija XXI veka – mehanizam za ostvarivanje boljeg društva. In: "Ukalupljivanje" ili prekoračenje granica : društvene nauke u savremenom dobu. Institut društvenih nauka, Beograd, pp. 177-194. ISBN 978-86-7093-196-1

Mršević, Zorica and Janković, Svetlana (2017) Mehanizmi za rodnu ravnopravnost kao deo globalizacijskih trendova. In: Globalizacija i izolacionizam. Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, Beograd, pp. 238-249. ISBN 978-86-7093-170-1

Mršević, Zorica and Janković, Svetlana (2018) Standard dužne pažnje po Istanbulskoj konvenciji Saveta Evrope. In: Ka evropskom društvu : ograničenja i perspektive. Institut društvenih nauka, Beograd, pp. 185-201. ISBN 978-86-7093-212-8

Mršević, Zorica and Janković, Svetlana (2018) Žene preduzetnice – mogućnosti i ograničenja. In: Preduzetništvo vs. rentijerstvo. Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, Beograd, pp. 207-216. ISBN 978-86-7093-201-2

Mujović, Hajrija (2017) Aktuelna pitanja medicinskog izveštavanja o greškama i smrtnim ishodima kao posledici obavljanja zdravstvenih delatnosti. Svet rada : časopis za pitanja bezbednosti i zaštite zdravlja na radu, medicine rada i zaštite životne sredine, 14 (3). pp. 319-329. ISSN 1451-7841

Mujović, Hajrija (2017) Aspekti medicinskog i procesnog prava u zaštiti korisnika usluga ustanova rezidencijalnog smeštaja. In: Obezbeđivanje zdravstvene zaštite osobama sa mentalnim smetnjama u skladu sa ljudsko-pravnim standardima. Udruženje pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo Srbije – SUPRAM ; Institut društvenih nauka, Beograd, pp. 59-87. ISBN 978-86-80456-02-7

Mujović, Hajrija (2017) Medical-Legal Aspects of Confidentiality in the Field of Pharmaceutical Health Care. LeXonomica, 9 (2). pp. 161-178. ISSN 1855-7147 Print / 1855-7155 On-line

Mujović, Hajrija (2018) Pitanja izuzeća medicinskog veštaka u sudskom postupku. Svet rada: časopis za pitanja bezbednosti i zaštite zdravlja na radu, medicine rada i zaštite životne sredine za Jugoistočnu Evropu, 15 (2). pp. 75-93. ISSN 1451-7841

Mujović, Hajrija (2017) Prateće štete i sporedna dejstva u medicini - pitanja odgovornosti. In: Zbornik radova Nacionalno i međunarodno pravo - aktuelna pitanja i teme = Collection of Papers National and International Law - Current Issues and Topics. Tom 1. Pravni fakultetu Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovkoj Mitrovici, Kosovska Mitrovica, pp. 37-55. ISBN 978-86-6083-047-2

Mujović, Hajrija (2019) Sudskomedicinska veštačenja u teoriji i praksi medicinskog prava. Institut društvenih nauka, Beograd. ISBN 978-86-7093-215-9

Mujović Zornić, Hajrija (2017) Značaj važećeg medicinskog standarda u pitanjima sudskomedicinskog veštačenja. Svet rada : časopis za pitanja bezbednosti i zaštite zdravlja na radu, medicine rada i zaštite životne sredine za Jugoistočnu Evropu, 14 (2). pp. 85-100. ISSN 1451-7841

S

Sjeničić, Marta and Jovanović, Marina (2017) Međusektorska saradnja u pružanju usluga i zaštita prava lica smeštenih u ustanove zdravstvene i socijalne zaštite. In: Obezbeđivanje zdravstvene zaštite osobama sa mentalnim smetnjama u skladu sa ljudsko-pravnim standardima. Udruženje pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo Srbije – SUPRAM ; Institut društvenih nauka, Beograd, pp. 101-120. ISBN 978-86-80456-02-7

Sovilj, Ranko (2017) Prikaz projekta "Standardi u pružanju zdravstvene zaštite osobama smeštenim u rezidencijalne ustanove". In: Obezbeđivanje zdravstvene zaštite osobama sa mentalnim smetnjama u skladu sa ljudsko-pravnim standardima. Udruženje pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo Srbije – SUPRAM ; Institut društvenih nauka, Beograd, pp. 197-208. ISBN 978-86-80456-02-7

Stojković-Zlatanović, Sanja and Sovilj, Ranko (2017) Pravo na privatnost i zaštita genetskih informacija u oblasti rada i zapošljavanja. Srpska politička misao, 58 (4). pp. 181-198. ISSN 0354-5989

This list was generated on Wed Aug 21 09:17:05 2019 CEST.