Multilateralna trgovačka platforma

Sovilj, Ranko (2011) Multilateralna trgovačka platforma. In: Usklađivanje poslovnog prava Srbije sa pravom Evropske unije. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, pp. 340-353. ISBN 978-86-7630-337-3

[img] Text
Ранко Совиљ - Мултилатерална трговачка платформа.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (151kB)

Abstract

Multilateralna trgovačka platforma regulisana je Di- rektivom o tržištu finansijskih instrumenata – MiFID di- rektiva 2004. godine. Cilj usvajanja ove direktive je stvaranje jedinstvenog tržišta EU za investicione usluge, prilagođavanje promenama na tržištu kapitala i pružanje zaštite inve- stitorima. Na putu pristupanja EU, Republika Srbija je done- la novi Zakon o tržištu kapitala koji je harmonizovan sa pro- pisima EU. Ovim zakonom u pravni život po prvi put su uvede- ni novi instituti poput regulisanog tržišta, multilateral- ne trgovačke platforme, OTC tržišta, i dr. čime je izvršena reorganizacija dosadašnjeg tržišta investicionih usluga. Mul- tilateralna trgovačka platforma predstavlja sistem višestra- ne trgovine koji omogućava spajanje interesa zainteresovanih lica za kupovinu ili prodaju finansijskih instrumenata. Multilate- ralnu trgovačku platformu organizuje, odnosno njome upravlja or- ganizator tržišta ili investiciono društvo uz prethodnu do- zvolu Komisije za hartije od vrednosti. Multilateralna tro- vačka platforma omogućava povezivanje interesa trećih lica za kupovinu i prodaju finansijskih instrumenata na tržištu, takođe omogućava čuvanje i obelodanjivanje informacija o ponudi, potražnji, kotaciji i cenama finansijskih instrumenata i dru- ge značajne podatke, kako pre tako i posle izvršene transakcije.

Item Type: Book Section
Institutional centre: Centre for legal research
Depositing User: D. Arsenijević
Date Deposited: 09 Oct 2023 16:03
Last Modified: 09 Oct 2023 16:03
URI: http://iriss.idn.org.rs/id/eprint/1421

Actions (login required)

View Item View Item