Sudskomedicinska veštačenja u teoriji i praksi medicinskog prava

Mujović, Hajrija (2019) Sudskomedicinska veštačenja u teoriji i praksi medicinskog prava. Institut društvenih nauka, Beograd. ISBN 978-86-7093-215-9

[img] Text
Sudskomedicinska_vestacenja.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (3MB)

Abstract

Sudskomedicinsko veštačenje moguće je sagledati sa više različitih aspekata. Ako se pođe od pravosudnog sistema, poslova veštaka i njegovog mesta u tom sistemu, od bitnog je značaja sama institucija veštačenja koja je zakonski zasnovana i uređena procesnim zakonima u delu odredaba o dokaznom postupku. Sa svoje strane, odredbe materijalnog prava, koje za predmet imaju sudsko veštačenje, takođe predviđaju da se veštačenje smatra obavljanjem posebno ustanovljenog posla. Upis u Registar veštaka kao jedna vrsta upravnog postupka ulazi u nadležnost Ministarstva pravde koje ima zakonsku obavezu da organizuje rad pravosudnog sistema, a nesporno je da veštaci predstavljaju njegov važan i neizbežan deo. Stalni razvoj naučnih i stručnih grana svedoči o tome da konsenzus struke treba da čine oni stavovi koji dobiju podršku širokog i objektivnog panela medicinskih eksperata - veštaka, koji time pomažu uspostavljanje kolektivne saglasnosti, s tim što se ima u vidu i da postoje odstupanja u zavisnosti od konkretnog slučaja. To nekad sprečava da određena klinička istraživanja ili lečenja budu proglašena standardom zaštite, jer su zasnovana na pojedinačnoj studiji i često ne predstavljaju najbolji ili najviši nivo dokazanog postupanja u smislu dobre prakse. U kontekstu ovih pitanja nesporno da je uloga sudskomedicinskog veštaka da se zalaže za bolje definisanje i ažuriranje medicinskih standarda, ali isto tako kada je reč o sudskim sporovima da imenovani veštak otkrije ili potvrdi važeći medicinski standard za postupanje u pitanju, kako bi pomogao presuđenju u toj pravnoj stvari. To je posebnost veštačenja lekarskih grešaka. Dešava se da svojim ekspertskim radom, nalazom i mišljenjem, veštak presudno utiče na meritorne odluke sudova, ali isto tako i sudske instance imaju veliki uticaj na rokove i kvalitet rada veštaka. Za razliku od nekih drugih profesija koje stupaju u te poslove, kod sudskomedicinskog veštačenja davanje stručne ocene i nalaza obeležavaju, složena etička i stručna pitanja lekarskog profesionalnog rada u medicini, naročito u pogledu osnovnih i užih specijalističkih znanja u različitim granama medicinske nauke i prakse. Na taj način određenu ulogu veštak ima i pred sudovima koji se obrazuju pri кomorama u zdravstvu i koji su na određeni način deo zdravstvenog sistema.

Item Type: Book
Uncontrolled Keywords: medicinski veštaci, sistem pravosuđa, medicinski standard, teorija i praksa
Institutional centre: Centre for legal research
Depositing User: Vesna Jovanović
Date Deposited: 19 Jun 2019 11:00
Last Modified: 14 Jan 2021 14:33
URI: http://iriss.idn.org.rs/id/eprint/212

Actions (login required)

View Item View Item