Rodno odgovorno budžetiranje – dug za socijalnu ravnopravnost

Mršević, Zorica and Janković, Svetlana (2019) Rodno odgovorno budžetiranje – dug za socijalnu ravnopravnost. In: Dug i (ne)razvoj. Institut društvenih nauka, Beograd, pp. 121-130. ISBN 978-86-7093-218-0

[img] Text
ZMrsevic_SJankovic_Rodno_odgovorno_budzetiranje.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (86kB)

Abstract

Rodno odgovorno budžetiranje je zakonski određen kao uvođenje principa rodne ravnopravnosti u budžetski proces, što podrazumeva rodnu analizu budžeta i restrukturiranje prihoda i rashoda sa ciljem unapređenja rodne ravnopravnosti. Prvobitno motivisane potrebama transparentnosti i efikasnosti, sve veći broj zemalja se okreće u pravcu budžeta orijentisanog na učinak jer je potrebno da državne službe i državna potrošnja, obezbede adekvatno mesto za sve svoje građane, žene i muškarce. Bitan je i način na koji se donose budžetske odluke, na kojim pretpostavkama se budžeti zasnivaju, ko donosi odluke, a ko je u tom procesu sprečen ili ometen. Potrebno je takođe kroz taj proces podići svest aktera o rodnim pitanjima u odnosu na diferencirani uticaj. Rodno budžetiranje oslobađa rod iz arene tzv. mekih socijalnih pitanja i podiže ga na nivo državne makroekonomije. Primena rodnog budžetiranja doprinosi postizanju većeg stepena: rodne ravnopravnosti – većoj inkluzivnosti i zadovoljenje stvarnih potreba žena i muškaraca, unapređenju ženskih prava. Budući da nejednakosti dovode do velikih gubitaka u socijalnoj koheziji, ekonomskoj efikasnosti i ljudskom razvoju, rodno budžetiranje se može smatrati važnom strategijom u potrazi za socijalnom ravnopravnošću i pravičnom raspodelom resursa, dugom dugo zanemarivane socijalne ravnopravnosti žena i muškaraca. Tako koncipiran ROB ima elemente tzv. posebnih mera koje imaju za cilj postizanje rodne ravnopravnosti, mada sa svojim pretenzijama sveobuhvatnosti i stalnosti, štaviše ekspanzije, spada možda pre u red drugih, opštih socijalnih politika koje su usvojene kako bi se unapredio položaj žena i ostvarila socijalna ravnopravnost.

Item Type: Book Section
Uncontrolled Keywords: rodno odgovorno budžetiranje, socijalna ravnopravnost, inkluzija, transparentnost, rodno diferencirano prihodovanje i rashodovanje, primena u upravi, primena na lokalu, gender-responsive budgeting, social equity, inclusion, transparency, gender-differentiated income and expenditure, application at the national and local level administration
Institutional centre: Centre for legal research
Depositing User: Vesna Jovanović
Date Deposited: 07 Sep 2019 20:19
Last Modified: 07 Sep 2019 20:19
URI: http://iriss.idn.org.rs/id/eprint/225

Actions (login required)

View Item View Item