Uticaj neoliberalizma na ekonomska i socijalna prava

Dokmanović, Mirjana (2017) Uticaj neoliberalizma na ekonomska i socijalna prava. Čigoja štampa : Institut društvenih nauka, Beograd. ISBN 978-86-531-0290-6

[img] Text
MDokmanovic_Uticaj_neoliberalizma.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (494kB)

Abstract

U knjizi se razmatraju efekti ekonomske globalizacije na mogućnosti ostvarivanja i zaštite ekonomskih i socijalnih prava zajemčena međunarodnopravnim instrumentima Ujedinjenih nacija. Autorka analizira savremenu ekonomsku globalizaciju, svetsku finansijsku i ekonomsku krizu iz 2008. godine i tranziciju zemalja bivšeg komunističkog i socijalističkog sistema u kapitalizam iz perspektive ljudskih prava i rodnosti. Zaključuje da se u preovlađujućem ekonomskom modelu zasnovanom na neoliberalizmu ljudi tretiraju prvenstveno kao sredstvo (ostvarivanja ekonomskog rasta) i kao potrošači (produkata tog ekonomskog rasta). Otuda visok stepen tolerancije na kršenje njihovih prava, naročito ekonomskih i socijalnih, od strane korporativnih aktera koji uobličavaju aktuelne ekonomske tendencije. S druge strane, forsiranje deregulacije, liberalizacije, privatizacije i smanjivanja javnih troškova urušava socijalnu ulogu države i njene mogućnosti da obezbeđuje ostvarivanje socijalnih prava. Neoliberalizam ugrožava osnovne principe na kojima počivaju ljudska prava: princip primata ljudskih prava, princip neretrogradnosti, pravo na efikasnu zaštitu ljudskih prava i pravo pojedinaca i društvenih grupa na participaciju u odlučivanju. U ovakvom kontekstu, čak ni primena koncepta razvoja zasnovana na ljudskim pravima ne proizvodi dugoročne i suštinske promene. Suštinske promene ne mogu proizvesti ni međunarodne konvencije o ljudskim pravima per se. Autorka zaključuje da je potreban korenit zaokret ka zdravoj ekonomiji, odnosno ka takvom modelu privređivanja koji će uključiti pravičnu distribuciju rezultata ljudskog rada, zdrave finansije, odgovorno korišćenje prirodnih resursa i jaku socijalnu državu.

Item Type: Book
Uncontrolled Keywords: ekonomska globalizacija, ekonomska i socijalna prava, neoliberalizam, tranzicija, socijalna uloga države, socijalne i društvene nejednakosti
Institutional centre: Centre for legal research
Depositing User: Vesna Jovanović
Date Deposited: 28 Jan 2020 08:08
Last Modified: 28 Jan 2020 08:08
URI: http://iriss.idn.org.rs/id/eprint/292

Actions (login required)

View Item View Item