Browse by IRISS Author

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 29.

Article

Šobot, Ankica (2022) Pronatalitetne politike i reproduktivna budućnost u kontekstualnim specifičnostima bivših socijalističkih država. Stanovništvo, 60 (2). pp. 151-156. ISSN 0038-982X

Šobot, Ankica (2021) Understanding the gender dimension of low fertility: employment and childbearing in Europe. Stanovništvo, 59 (2). pp. 43-63. ISSN 0038-982X eISSN 2217-3986

Šobot, Ankica (2020) Rodne uloge i obrazovanje kao elementi objašnjenja fertiliteta po tipu naselja u Srbiji. Demografija (17). pp. 29-54. ISSN 1820-4244 eISSN 2560-5011

Šobot, Ankica S. (2019) Da li je rušenje rodnih stereotipa ključ za porast fertiliteta u Srbiji? / Is the Overturn of Gender Stereotypes the Key to Fertility Increase in Serbia? Sociološki pregled, 53 (3). pp. 1217-1240. ISSN 0085-6320; 2560-4880

Šobot, Ankica (2018) Odlaganje roditeljstva i nerađanje iz ugla socio-profesionalnih karakteristika žena u Srbiji. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, LXIX (167(3)). pp. 445-456. ISSN 0352-5732

Šobot, Ankica (2017) Politike usklađivanja roditeljstva i rada kao deo odgovora na nizak fertilitet. Politička revija, 52 (2). pp. 121-136. ISSN 1451-4281

Šobot, Ankica (2015) Uticaj obrazovanja na korisćenje vremena kod starijeg stanovništva u Srbiji. Stanovništvo, 53 (2). pp. 67-86. ISSN 0038-982X eISSN 2217-3986

Šobot, Ankica (2014) On Low Fertility from the Aspect of the Economic Activity of Female Population: Possibilities and Restrictions in Encouragement of Childbearing. Stanovništvo, 52 (2). pp. 43-66. ISSN 0038-982X

Šobot, Ankica (2014) Economic activity of middle-aged women in Serbia as relevant gender equality issue. Zbornik Matice srpske za društvene nauke (148(3)). pp. 499-510. ISSN 0352-5732 eISSN 2406-0836

Šobot, Ankica (2014) Кочнице cавременом моделу старења у Србији. Геронотологија, 41 (2). pp. 7-18. ISSN 0354-415X

Šobot, Ankica S. (2013) Looking at sustainable development of Serbia from the perspective of gender roles and gender behavior pattern. Politička revija, 35 (1). pp. 117-143. ISSN 1451-4281

Šobot, Ankica (2012) Three Demographic Consequences of Gender-Specific Behavior Pattern: The Case of Serbia. Stanovništvo, 50 (2). pp. 85-109. ISSN 0038-982X eISSN 2217-3986

Šobot, Ankica (2012) Establishing the Gender Question in Serbian Sociology. Sociološki pregled, 46 (3-4). pp. 797-811. ISSN 0085-6320 eISSN 2560-4880

Book Section

Šobot, Ankica (2023) Formal childcare as an important segment of family policies: reality and needs. In: Sociological perspectives on contemporary post-Yugosalv societies. Sociološko naučno društvo Srbije, Beograd, p. 42. ISBN 978-86-905444-0-0

Šobot, Ankica (2019) Rodna segregacija u visokom obrazovanju na primeru Srbije. In: Rodna ravnopravnost u visokom obrazovanju : koncepti, prakse i izazovi. Akademska knjiga, Novi Sad, pp. 121-134. ISBN 978-86-6263-279-1

Šobot, Ankica (2018) O rodnoj ravnopravnosti iz demografskog ugla: pitanja i prepreke u slučaju Srbije. In: Ka evropskom društvu : ograničenja i perspektive. Institut društvenih nauka, Beograd, pp. 227-241. ISBN 978-86-7093-212-8

Šobot, Ankica (2018) Rodna ravnopravnost kao uslov rehabilitacije sadašnjeg i budućeg nivoa rađanja u Srbiji. In: Srednji vek u srpskoj nauci, istoriji, književnosti i umetnosti. Institut za srpski jezik SANU, Beograd, pp. 287-298. ISBN 978-86-82379-72-0

Šobot, Ankica (2018) Usklađivanjte rada i roditeljstva kao segment politike podsticanja rađanja. In: Stanovništvo jugoistočne Srbije. [Knj. 8], Demografski problemi jugoistočne Srbije i mogućnosti izgradnje pronatalitetske nacionalne strategije i politike. Srpska akademija nauka i umetnosti, Ogranak SANU u Nišu i Univerzitet u Nišu, Filozofski fakulte, Niš, pp. 203-213. ISBN 978-86-7025-789-4

Šobot, Ankica (2017) Regionalne razlike u položaju žena u srpskom društvu - složenost njegovog unapređivanja. In: Poruke demografa kreatorima javnih politika. Institut društvenih nauka, Beograd, pp. 33-36. ISBN 978-86-7093-195-4

Šobot, Ankica (2016) Socio-demografski položaj starijeg stanovništva jugoistočne Srbije. In: Stanovništvo juogistočne Srbije: Socijalni i zdravstveni problemi stanovništva jugoistočne Srbije s posebnim osvrtom na položaj ostarelih. Filozofski Fakultet, Centar za sociološka istraživanja, Centar za naučnoistraživački rad SANU Univerziteta u Nišu, Niš, pp. 35-49. ISBN 978-86-7025-587-6

Šobot, Ankica (2016) Specifičnosti u pogledu obrazovanja prema nacionalnoj pripadnosti i multikulturalizam u Srbiji. In: Stanje i perspektive multikulturalizma u Srbiji i državama regiona. Naučni skupovi / SANU ; knj. 165. Odeljenje društvenih nauka, Odbor za proučavanje nacionalnih manjina i ljudskih prava (38). Srpska akademija nauka i umetnosti : Institut društvenih nauka, Beograd, pp. 275-291. ISBN 978-86-7025-710-8 (SANU) ISBN 978-86-7093-169-5 (IDN)

Šobot, Ankica (2015) Образовне карактеристике становништва Србије. In: Популација Србије почетком 21. века. Републички завод за статистику, Београд, pp. 168-191. ISBN 978-86-6161-149-0

Šobot, Ankica (2015) Prostorne specifičnosti socio-demografskih karakteristika sredovečnih žena u Srbiji, kao doprinos sagledavanju rodne neravnopravnosti. In: Društvo i prostor. Urbani i ruralni prostor. Ekonomski, pravni i organizacioni prostor : zbornik radova. Srpsko sociološko društvo : Institut za uporedno pravo : Filozofski fakultet, Beograd ; Novi Sad, pp. 404-417. ISBN 978-86-81319-08-6 (SSD) ISBN 978-86-6065-348-4 (FF) ISBN 978-86-80186-12-2 (IUP)

Šobot, Ankica (2014) Regionalne razlike u obrazovanju u funkciji razvoja Srbije. In: STANOVNIŠTVO JUGOISTOČNE SRBIJE: Regionalne disporporcije u razvoju Srbije, migracije i demografska reprodukcija. Filozofski Fakultet, Centar za sociološka istraživanja, Centar za naučnoistraživački rad SANU Univerziteta u Nišu, Niš, pp. 93-113. ISBN 978-86-7379-361-0

Šobot, Ankica (2013) Родне улоге као детерминанте ниског нивоа рађања. In: Становништво југоисточне Србије: Култура, наталитетска политика и демографска репродукција у југоисточној Србији. Филозофски Факултет, Центар за социолошка истраживања, Центар за научноистраживачки рад САНУ Универзитета у Нишу, Ниш, pp. 67-79. ISBN 978-86-7379-309-2

Šobot, Ankica (2013) Rodne uloge kao determinante niskog nivoa rađanja. In: STANOVNIŠTVO JUGOISTOČNE SRBIJE: Kultura, natalitetska politika i demografska reprodukcija u jugoistočnoj Srbiji. Filozofski Fakultet, Centar za sociološka istraživanja, Centar za naučnoistraživački rad SANU Univerziteta u Nišu, Niš, pp. 67-79. ISBN 978-86-7379-309-2

Šobot, Ankica (2012) Gender Research and Policy-Making on Equality between Women and Men in Serbia. In: VIII evropska feministička naučna konferencija “The Politics of Location Revisited: Gender@2012“. Odeljenje za rodne studije, Centralno Evropski Univerzitet, Budimpešta i Evropska Asocijacija za rodna istraživanja, obrazovanje i dokumentaciju (AtGender), Utreht, Mađarska, Budimpešta, pp. 211-212. ISBN 978-963-88981-1-1

Book

Šobot, Ankica (2022) Niske stope rađanja i rodne uloge : teorijski okvir i praktični izazovi. Edicija Monografije . Institut društvenih nauka, Beograd. ISBN 978-86-7093-255-5

Šobot, Ankica (2014) Rodna neravnopravnost u Srbiji : demografsko gledište. Institut društvenih nauka, Beograd. ISBN 978-86-7093-151-0

This list was generated on Sun Sep 24 05:18:22 2023 CEST.